Logo Pozdrowie24
zielarnia@pozdrowie24.pl
KLUB PO ZDROWIE
Koszyk
Koszyk
0.00
0
Koszyk
Brak produktów w koszyku
Twój koszyk jest pusty
Menu
Konto Kategorie

Aktualność
Aktualność

  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Regulamin akcji Pozdrowienne rozdanie

Regulamin akcji Pozdrowienne rozdanie

Regulamin akcji Pozdrowienne rozdanie
Regulamin konkursu „Pozdrowienne rozdanie”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Pozdrowienne rozdanie” na profilu Zielarnia Po zdrowie, należącym do sklepu pozdrowie24.pl zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy na podstawie odpowiedzi, które pojawią się na
tablicy profilu Zielarnia Po zdrowie, w serwisie społecznościowym Facebook.

§ 2 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest sklep pozdrowie24.pl, z siedzibą przy ul. Jagiełły 29b.25 w siemianowicach ślaskich należący
do Messier Marlena Kuczmarska posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 6431690610 oraz numer statystyczny, zwany dalej: „Organizatorem Konkursu”.
2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: „Pozdrowienne rozdanie”
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, którzy są fanami, bądź określą się, jako fani profilu Zielarnia Po Zdrowie w serwisie społecznościowym Facebook, zwany dalej “Profilem Organizatora”.
4. Konkurs będzie trwał od dnia 16.12.2020 r., od godziny 16.08 do dnia 18.12.2020 r., do godziny 24:00. Wyniki zostaną ogłoszone 21.12.2020r. o godzinie 13,00.
§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie (osoby fizyczne).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, przedstawiciele Organizatora Konkursu, ani osoby pozostające z Organizatorem Konkursu w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje
się przepisy o zleceniu, oraz członkowie rodzin wskazanych powyżej osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa, jak również osoby biorące udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Konkursu.
§ 4 PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator Konkursu powoła osoby (jury), które będą nad powyższym czuwały, zwane dalej: „Osobami Odpowiedzialnymi”.
2. Przedmiotem Konkursu jest zdobycie nagrody poprzez wykonanie zadania, które pojawi się w wyznaczonym dniu na Profilu Organizatora 
3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu zadania, które pojawi się w formie postu na profilu organizatora
(„Post konkursowy”). Nagrodę zdobędzie osoba, która wykona najwięcej zadań w sposób najbardziej kreatywny i ciekawy w opinii Osób Odpowiedzialnych.
4. Organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę Konkursu o wygranej: za pomocą serwisu społecznościowego
Facebook, poprzez opublikowanie przez Osoby Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora Konkursu, danych zwycięzcy w zakresie: imienia, nazwiska na Profilu Organizatora, zgodnie z danymi udostępnionymi
przez Uczestników Konkursu serwisowi Facebook w formie postu na tablicy profilu Zielarnia Po Zdrowie.
5. Zwycięzcy, w celu odebrania nagrody, poproszeni zostaną o skontaktowanie się z Profilem Organizatora za
pomocą wiadomości dostępnej na Profilu organizatora lub wiadomości email na adres zielarnia@pozdrowie24.pl
Po przekazaniu danych (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) zwycięzca otrzyma nagrodę.
6. Uczestnictwo w Konkursie możliwe jest po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu, który
znajduje się na stronie konkursu na stronie pozdrowie24.pl

7. Konkurs jest moderowany, tj. Organizator Konkursu czuwa nad właściwym przebiegiem Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu zdobycie nagrody Konkursu, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć zgłoszenie tego Uczestnika z Konkursu.
§ 5 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są dwa zestawy prezentowe :
*mydło chlebowe i szampon chlebowy marki AquafarinaFermenti o wartości 59zł
2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom za pomocą przesyłki kurierskiej Inpost po uprzednim podaniu danych określonych w § 4.
3. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
4. Zwycięzca Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na jej równowartość.
§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja
na portalu społecznościowym Facebook, bądź wysłanie zgłoszenia na wskazany adres mailowy.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcy otrzymanie nagrody.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie konkursu w zakładce Pozdrowie24.pl 
2. Przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia - odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Organizatora możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Uczestnika Konkursu na warunki
Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursu profilu Zielarnia Po Zdrowie.
5. Za zakupy na stronie prezenty rozdane są do wyczerpania zapasów. 
16.12.2020r
powrót
Napisz do nas
Po Zdrowie
Po Zdrowie
Nie przegap promocji!
cena standardowa:
cena promocyjna:
Zobacz produkt
Do końca promocji zostało jeszcze:
Cookies
Szanowny Użytkowniku,
informujemy że szczegóły z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszego serwisu znajdują się w zakładce regulamin. Poprawny korzystanie z serwisu wymaga także akceptacji plików COOKIES (tzw. ciasteczek). Zamyknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu"), jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas oraz naszych zaufanych partnerów, a także zapis wspomnianych plików cookies na Twoim komputerze. Przed podjęciem tej decyzji masz oczywiście prawo zapoznać się ze szczegółami wspomnianego regulaminiu. Jeśli niezgadzasz sie z jego postanowieniami, możesz opuścić naszą stronę.
Regulamin
Przejdź do serwisu