hydrolat_rozany_woda_rozana_100_ml
Logo Pozdrowie24
Menu

Hydrolat różany- woda różana 100 ml

cena: 25.30
Ilość sztuk:
-
+
Dodaj do koszyka

Hydrolat różany- woda różana

100 ml

 

Hydrolat różany- woda różana 100 ml

Hydro­lat po­wsta­je za pomocą  pro­ce­su de­sty­la­cji płat­ków ró­ży da­ma­sceń­skiej a dodatkowo jest to  pro­duk­t zu­peł­nie na­tu­ral­nym. Ze względu na  spo­sób  po­zy­ski­wa­nia i kunsz­tu w do­bo­rze od­po­wied­nich wa­run­ków pod­czas zbio­rów, ko­sme­tyk ten  za­li­cza­ się do tych z eks­klu­zyw­nej pół­ki su­row­ców ko­sme­tycz­nych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU ZNAJDZIESZ >>TUTAJ <<

        ZASTOSOWANIA:   

  •  do  każdego rodzaju cery,   
  •  do włosów
  •  aromaterapia
  •  pękające naczynka krwionośne
  •  skóra podrażniona
  • zmiany trądzikowe

Róż­no­rod­ne za­sto­so­wania, za­rów­no przy pie­lę­gna­cji skó­ry jak i wło­sów powoduje, że jest to pro­duk­t, któ­ry po­wi­nien zna­leźć się w każ­dej ko­sme­tycz­ce – nie tyl­ko dam­skiej. Pięk­ny a jednocześnie sub­tel­ny za­pach nie­sie bo­gac­two skład­ni­ków sprzy­ja­ją­cych pie­lę­gna­cji każ­de­go rodzaju ce­ry. Stosujemy do bez­po­śred­niej apli­ka­cji na skó­rę ja­ko to­nik i mgieł­ka. W po­łą­cze­niu z lek­kim ole­jem, może być używany jako płyn do de­ma­ki­ja­żu oczu i twa­rzy.

* Działanie produktu jest uzależnione od indywidualnych predyspozycji organizmu

opakowanie: 100 ml

Producent SHAMASA

Polecane produkty

Napisz do nas
Po Zdrowie
Po Zdrowie